IP BOX cz.2

AUTORSKIE PRAWO DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGOAby skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX należy udowodnić, że w ramach działalności badawczo-rozwojowej doszło do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia programu komputerowego.Jak jest definiowany program komputerowy?Według...

IP BOX cz.1

CZYM JEST IP BOX? IP BOX to ulga podatkowa.Mogą z niej skorzystać podatnicy którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP).Przy skorzystaniu z ulgi IP BOX dochody takie są...