W branży IT standardem dla specjalistów jest rozliczanie się za pomocą umowy B2B. W takim przypadku konieczne jest założenie działalności gospodarczej. Przy wysokich zarobkach niesie to sporą oszczędność na podatkach i na obowiązkowych składkach ZUS. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaka stawka ryczałtu dla informatyka jest odpowiednia.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania dla ryczałtu jest przychód, czyli nie uwzględnia się w rozliczeniu żadnych kosztów. Podatek dla ryczałtowców wynosi od 2 do 17% i zależy od rodzaju świadczonych usług. Działalność usługowa na potrzeby rozliczania ryczałtem jest klasyfikowana na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Aby móc zastosować odpowiednią stawkę ryczałtu, należy zastanowić się, jakiemu PKWiU odpowiadają oferowane usługi.

Jakie zadania wykonuje informatyk?

Informatyk to zawód związany z technologią informatyczną i systemami komputerowymi. Osoba pracująca jako informatyk może wykonywać wiele różnorodnych obowiązków, w zależności od swojej specjalizacji i miejsca pracy. Oto niektóre z głównych obowiązków, jakie może wykonywać informatyk:

 1. Rozwiązywanie problemów technicznych: Informatycy często są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów związanych z komputerami, oprogramowaniem oraz sieciami. Mogą ponadto analizować i diagnozować awarie, błędy lub inne trudności techniczne.
 2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania: Informatycy instalują, konfigurują i aktualizują oprogramowanie na komputerach i systemach. Mogą również dbać o zapewnienie, że wszystkie programy działają poprawnie i są zgodne z wymaganiami użytkowników.
 3. Zarządzanie sieciami: W dzisiejszych czasach sieci komputerowe są nieodzowne w wielu organizacjach. Informatycy mogą być odpowiedzialni za projektowanie, konfigurację i zarządzanie sieciami komputerowymi, aby zapewnić płynną komunikację między urządzeniami.
 4. Wsparcie użytkowników: Informatycy zapewniają wsparcie techniczne użytkownikom, pomagając im rozwiązywać problemy związane z komputerami, a także oprogramowaniem, drukarkami i innymi urządzeniami.
 5. Bezpieczeństwo informatyczne: Informatycy dbają o bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych, a także o ochronę przed zagrożeniami takimi jak wirusy, hakerzy i ataki złośliwego oprogramowania.
 6. Programowanie i rozwój oprogramowania: W zależności od specjalizacji, informatycy mogą być zaangażowani w tworzenie, projektowanie i rozwijanie nowego oprogramowania. Jak również aplikacji, które odpowiadają potrzebom użytkowników.
 7. Administracja bazami danych: Informatycy mogą zarządzać bazami danych, zapewniając ich odpowiednie działanie, konserwację, backup, a także optymalizację.
 8. Projektowanie i rozwijanie stron internetowych: Specjaliści od web developmentu, tworzą strony internetowe i aplikacje internetowe. Zapewniają również ich funkcjonalność, wygląd i interakcje.
 9. Analiza danych: Informatycy mogą również być zaangażowani w analizę dużych zbiorów danych. W celu wydobycia informacji i trendów przydatnych dla organizacji.
 10. Zarządzanie projektami: W niektórych przypadkach informatycy pełnią rolę kierowników projektów informatycznych, nadzorując cały proces od planowania do wdrożenia.
 11. Szkolenie i szkolenia pracowników: Informatycy mogą prowadzić szkolenia dla pracowników w celu zapewnienia efektywnego korzystania z nowych technologii i narzędzi

To tylko niektóre z głównych obowiązków, jakie mogą być związane z pracą informatyka. Ze względu na szybki rozwój technologii, zakres obowiązków informatyka może się różnić w zależności od branży i specjalizacji.

Jaki symbol PKWiU, kod PKD i stawka ryczałtu dla informatyka?

Jak opisano powyżej, zakres zadań informatyka może być bardzo szeroki. Może różnić się w zależności od rodzaju i wielkości firmy, z którą współpracuje. Aby zastosować prawidłową stawkę ryczałtu, należy na początek zaklasyfikować usługi do odpowiedniego symbolu PKWiU.

Działalność informatyka dla stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%:

PKWiU 62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (kod PKD 62.01.Z)

To grupowanie obejmuje usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne; usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacjami w sieci.

PKWiU 62.02.30 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego (kod PKD 62.02.Z)

Grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

 • udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu, a także usuwaniu usterek w oprogramowaniu,
 • usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,
 • udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,
 • udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,
 • udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 • udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego. Usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

PKWiU 63.11.19 Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych (kod PKD 63.11.Z)

Grupowanie to obejmuje:

 • usługi kolokacji, tj. udostępnienie miejsca (w serwerowni lub szafie serwerowej) w ramach zabezpieczonego obiektu na umieszczenie serwerów i platform projektu (usługa obejmuje miejsce na sprzęt i oprogramowanie klienta, podłączenie do Internetu lub innej sieci komunikacyjnej oraz rutynowy monitoring serwerów; klienci są odpowiedzialni za zarządzanie systemem operacyjnym, sprzętem i oprogramowaniem),
 • usługi przechowywania danych, tj. usługi zarządzania i administrowania przechowywaniem i sporządzaniem kopii danych takie jak zdalne usługi sporządzania kopii, przechowywanie lub zarządzanie hierarchicznym przechowywaniem (migracja),
 • usługi zarządzania danymi, tj. bieżące zarządzanie i administrowanie uporządkowanym zasobem danych (usługi mogą obejmować sporządzanie modelowania danych, mobilizację danych, mapowanie/racjonalizacje danych, a także wybieranie danych i architekturę systemu),
 • strumieniową transmisję audio i wideo, tj. przesyłanie danych wideo i audio przez Internet i dostarczanie usług powiązanych z przechowywaniem, produkcją (włącznie z kodowaniem) i utrzymanie strumienia wideo i audio w Internecie,
 • pozostałe usługi hostingu dla technologii informacyjnych lub usługi zaopatrzenia w infrastrukturę, takie jak hosting aplikacji klienta, obróbka danych klienta i podział czasu komputera.

Działalność informatyka dla stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12 %

PKWiU ex 62.01.1 Usługi związane z oprogramowaniem (kod PKD 62.01.Z)

PKWiU 62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (kod PKD 62.02.Z)

Przykładowe zadania informatyka dla tego symbolu PKWiU to:

 • analizowanie, projektowanie i tworzenie procesów biznesowych związanych z systemami informatycznymi;
 • przygotowywanie i przedstawianie prezentacji oraz koncepcji systemów informatycznych

–        wdrażaniu rozwiązań zgodnie z wymaganiami;

–        doradzaniu klientom w rozwiązywaniu zgłoszonych przypadków biznesowych

PKWiU 62.02.20 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego (kod PKD 62.02.Z)

Grupowanie to obejmuje usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, systemy zabezpieczające. Ten symbol PKWiU może być stosowany, np. dla analizy technicznej strony internetowej.

PKWiU 62.03.1 Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (kod PKD 62.03.Z)

Przykładowe zadania informatyka dla tego symbolu PKWiU:

 • wsparcie przy implementacji oraz integracji systemów IT;
 • doradzanie przy tworzeniu długoterminowej wizji i planów strategii i architektury systemów IT;
 • rekomendowanie usprawnień procesów zgodnie z roadmapą;
 • analiza ryzyka operacyjnego i rekomendowanie działań zapobiegawczych;
 • zarządzanie i doradztwo zespołowi;
 • doradzanie i wsparcie kluczowych klientów wewnętrznych w identyfikowaniu i dostarczaniu usprawnień w ramach narzędzi i systemów IT.

PKWiU ex 62.09.20.0 Usługi w zakresie instalowania oprogramowania (kod PKD 62.09.Z)

Grupowanie to obejmuje:

 • usługi odzyskiwania danych, tj. ratowania danych klienta z uszkodzonego lub niestabilnego dysku twardego lub innego nośnika do przechowywania danych oraz wykonywania duplikatów oprogramowania w oddzielnych miejscach, umożliwiających klientowi przemieszczenie wykwalifikowanego personelu w celu podjęcia i wykonywania rutynowych operacji komputerowych w takich przypadkach jak: pożar lub powódź,
 • usługi instalowania oprogramowania,
 • pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Działalność informatyka dla stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 15%:

PKWiU 58.29.50 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (kod PKD 58.29.Z)

Grupowanie to obejmuje usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych, opisów programów i materiałów pomocniczych do oprogramowania systemowego i użytkowego, tj.:

 • praw do tworzenia i rozpowszechniania oprogramowania,
 • praw do korzystania z elementów oprogramowania w celu tworzenia lub włączania w inne oprogramowania

Do zastosowania odpowiedniej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinien dokładnie przeanalizować oferowane usługi. W razie wątpliwości można zgłosić się do GUS w celu potwierdzenie dokonania klasyfikacji statystycznej dla wykonywanych usług.

Niestety odpowiedź na pytanie jaka stawka ryczałtu dla informatyka jest odpowiednia, jest skomplikowana, gdyż zależy od wielu czynników.

Zawsze jeśli masz wątpliwości jaką stawkę ryczałtu stosować, możesz wystąpić z pytaniem do GUS o klasyfikację obowiązków do odpowiedniego kodu PKWIU. A następnie wystąpić o interpretację indywidualną.

Jeśli interesuje Cię zagadnienie stawek ryczałtu dla innych zawodów IT zajrzyj do poniższych wpisów:

 1. Ryczałt w IT – jaka stawka ryczałtu dla testera oprogramowania?
 2. Ryczałt w IT – jaka stawka ryczałtu dla Agile Coacha?
 3. Ryczałt w IT – jaka stawka ryczałtu dla testera oprogramowania?

A jeśli interesują Cię też inne tematy zajrzyj na naszego bloga.

Wszystkie kody PKD wraz z opisami znajdziesz tutaj.

Tu natomiast możesz sprawdzić kody PKWIU.

Jaka stawka ryczałtu dla informatyka jest odpowiednia?