W branży IT standardem dla specjalistów jest rozliczanie się za pomocą umowy B2B. W takim przypadku konieczne jest założenie działalności gospodarczej. Przy wysokich zarobkach niesie to sporą oszczędność na podatkach i na obowiązkowych składkach ZUS. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie jaka stawka ryczałtu dla programisty byłaby odpowiednia.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania dla ryczałtu jest przychód, czyli nie uwzględnia się żadnych kosztów. Podatek dla ryczałtowców wynosi od 2% do 17% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Działalność usługowa na potrzeby rozliczania ryczałtem jest klasyfikowana na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Aby móc zastosować odpowiednią stawkę ryczałtu, należy zastanowić się, jakiemu PKWiU odpowiadają oferowane usługi.

Jakie zadania wykonuje programista?

Programista to osoba zajmująca się tworzeniem, projektowanie, utrzymywaniem oprogramowania komputerowego. Pisze on kody źródłowe w językach oprogramowania, które są wykorzystywane do tworzenia aplikacji, systemów operacyjnych, gier, stron internetowych, baz danych i innych programów komputerowych.

Programista musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu algorytmów, struktur danych, matematyki, a także znajomość języków programowania i narzędzi deweloperskich. W zależności od specjalizacji, programiści mogą pracować w różnych dziedzinach, takich jak programowanie aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, programowanie gier, projektowanie baz danych, systemy wbudowane itp.

W dzisiejszych czasach, programiści są niezbędni w wielu branżach i są często poszukiwani przez firmy informatyczne, korporacje, agencje reklamowe, startupy i wiele innych.

Jaki symbol PKWiU dla programisty?

Programista powinien stosować symbol PKWiU 62.01.1 lub 62.02, w zależności od rodzaju wykonywanej przez niego działalności.

Symbol PKWiU 62.01.1 to „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych”. Ta definicja opisuje zakres usług związanych z projektowaniem i rozwijaniem technologii informatycznych. Obejmuje to stworzenie gotowych systemów informatycznych, analizę, przygotowywanie dokumentacji dla klientów. Oprócz tego również programowanie, modyfikowanie i udoskonalanie już istniejącego oprogramowania oraz badanie i wsparcie dla istniejącego oprogramowania. W ramach tych usług można również tworzyć, rozwijać, dostarczać oraz pisać programy i projektować strony internetowe według wymagań klientów.

Z kolei 62.02 to „Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki”. Sekcja ta obejmuje usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWIU 62.01.1), oraz oprogramowania komputerowego (PKWIU 62.02.02).

Warto pamiętać, że wybór konkretnego symbolu PKWiU zależy od charakteru wykonywanej działalności. W związku z tym należy go dobierać zgodnie z wyjaśnieniem do klasyfikacji PKWiU.

Wszystkie stawki PKWIU i opisy znajdziesz tutaj.

Jakie PKD dla programisty?

Kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) dla programisty to 62.01.Z lub 62.02.Z

Kod PKD 62.01.Z odnosi się do „Działalności związanej z oprogramowaniem”, czyli do tworzenia oprogramowania, projektowania aplikacji, programowania systemów informatycznych, testowania oprogramowania, utrzymywania systemów informatycznych itp. Ten kod PKD odpowiada symbolowi PKWiU 62.01.1

Kod PKD 62.02.Z odnosi się natomiast do „Działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki” i odpowiada kodowi PKWIU 62.02.1 lub 62.02.02.

Wybór kodu PKD (podobnie jak symbolu PKWiU) zależy od charakteru wykonywanej działalności. Dlatego też, należy go dobierać zgodnie z instrukcją klasyfikacji PKD.

Wszystkie kody PKD i ich opisy znajdziesz tutaj.

Jaka stawka ryczałtu dla programisty?

Podsumowując, programista, który rodzaj swojej działalności określił za pomocą kodu PKD 62.01.Z lub PKD 62.02, zapłaci podatek od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12%.

Jeśli interesują Cię inne stawki ryczałtu w branży IT zobacz poniższe wpisy:

Ryczałt w IT – jaka stawka ryczałtu dla testera oprogramowania?

Ryczałt w IT – jaka stawka ryczałtu dla Agile Coacha?

Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj też na inne wpisy na naszym blogu.

Jaka stawka ryczałtu dla programisty?

Jaki ryczałt dla programisty?