W branży IT standardem dla specjalistów jest rozliczanie się za pomocą umowy B2B. W takim przypadku konieczne jest założenie działalności gospodarczej. Przy wysokich zarobkach niesie to sporą oszczędność na podatkach i na obowiązkowych składkach ZUS. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaka stawka ryczałtu jest odpowiednia dla testera oprogramowania, ponieważ odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania dla ryczałtu jest przychód, czyli nie uwzględnia się żadnych kosztów. Podatek dla ryczałtowców w zależności od rodzaj uświadczonych usług wynosi od 2% do 17%. Działalność usługowa na potrzeby rozliczania ryczałtem jest klasyfikowana na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Aby móc zastosować odpowiednią stawkę ryczałtu, należy zastanowić się, jakiemu PKWiU odpowiadają oferowane usługi.

Jakie zadania wykonuje tester oprogramowania?

Celem testera oprogramowania jest sprawdzenie nowych funkcjonalności, czy dane oprogramowanie/aplikacja działa zgodnie z specyfikacją i wymaganiami klientów. Tester weryfikuje poprawność działania oprogramowania, raportuje wyniki testów i zgłasza błędy. Co ważne – tester nie zmienia oprogramowania oraz nie doradza w zakresie oprogramowania.

Obowiązki testera to:

  • Analiza dokumentacji projektowej,
  • Planowanie testów,
  • Przygotowanie scenariuszy testowych i przypadków testowych,
  • Przygotowanie danych testowych,
  • Testy aplikacji,
  • Tworzenie instrukcji dla użytkownika

Jaki symbol PKWiU dla testera oprogramowania?

Dla testera, który dodatkowo nie doradza w zakresie oprogramowania oraz go nie zmienia, odpowiedni symbol to PKWiU 62.02.30.0. Kod ten obejmuje usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Natomiast jeśli tester ma wpływ na oprogramowanie, czyli zmienia je lub konkretnie doradza w zakresie programowania, należy wybrać inny symbol PKWiU. Jest to PKWiU 62.01.1, czyli usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych.

Jakie PKD dla testera oprogramowania?

Działalność związana z usługami w zakresie testowania oprogramowania lub aplikacji jest objęta kodem PKD 62.02.Z . Czyli działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Podklasa ta obejmuje planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników. Odpowiada ona klasyfikacji PKWiU 62.02.30.0

A dla testera, który jednocześnie zmienia kod programu, bezpośrednio doradza w zmianach oprogramowania odpowiedni jest kod PKD 62.01.Z. Czyli działalność związana z oprogramowaniem. Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomagania oprogramowani, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Jaka stawka ryczałtu dla testera oprogramowania?

Do stosowania prawidłowej stawki ryczałtu, bardzo ważna jest analiza oferowanych usług. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że jakakolwiek zmiana w zakresie świadczonych usług, może sprawić, że stawka ryczałtu, która nas dotyczy, zmieni się.

Jeśli tester nie wpływa bezpośrednio na treść kodu, nie doradza w zakresie oprogramowania, czyli oferowane usługi odpowiadają symbolowi PKWiU 62.02.30.0 to stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla testera oprogramowania wynosi 8,5%.

Natomiast jeśli tester np. przy okazji testów zmienia kod, doradza bezpośrednio w zakresie oprogramowani lub jest dodatkowo programistą, to należy zastosować wyższą stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Odpowiada ona PKWiU 62.01.1 i stawka ryczałtu wynosi już 12%.

Interesuje Cię temat stawek ryczałtu dla pracowników branży IT?

Sprawdź jaka stawka obowiązuje Agile Coucha.

Jeśli interesują Cię też inne tematy, wszystkie nasze artykuły znajdziesz tutaj.

tester oprogramowania