IP BOX cz.2

AUTORSKIE PRAWO DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGOAby skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX należy udowodnić, że w ramach działalności badawczo-rozwojowej doszło do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia programu komputerowego.Jak jest definiowany program komputerowy?Według...