AUTORSKIE PRAWO DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Aby skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX należy udowodnić, że w ramach działalności badawczo-rozwojowej program komputerowy został wytworzony, ulepszony lub rozwinięty.

Jak jest definiowany program komputerowy?


Według interpretacji podatkowych to zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Komputer to zarówno PC jak i telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia w których program może być wykorzystywany.

Elementy programu komputerowego chronione prawem autorskim to przede wszystkim:
– forma programów – kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych, informacje konwersacyjne, a także dialogowe
– interfejs (gdy spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym)

Komponentami programu komputerowego są:
– sekwencje instrukcji wykonywanych komputerowo
– specyfikacje
– cyfrowe przetwarzanie obrazów
– moduły
– obiekty
– procedury
– funkcje
– pliki z kodem źródłowym
– pliki wykonywalne

Ponadto warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP BOX jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. Ważne jest też prowadzenie odpowiedniej ewidencji.

Wskaźnik NEXUS

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP który można opodatkować stawką 5% to iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP oraz wskaźnika Nexus. Przy czym wskaźnik Nexus liczymy oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych IP.

Wskaźnik Nexus oblicza się zgodnie z następującym wzorem:
((a+b)x1,3)/(a+b+c+d)
a – prowadzona bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojowa
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotu niepowiązanego
c- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotu powiązanego
d- nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP

Tak więc im więcej procesów związanych z innowacjami podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

Jakie koszty można uwzględnić we wzorze Nexus?

– należności związane z zatrudnieniem pracowników (umowa o pracę, zlecenie, dzieło), a także składki społeczne
– koszty związane z zawarciem umowy cywilno-prawnej z podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (z podmiotem powiązanym lub niepowiązanym)
– nabycie np. programu komputerowego lub licencji

Jakich kosztów uwzględnić nie można?

– odsetek
– opłat finansowych
– kosztów związanych z nieruchomościami

Ponadto istnieje trzecia kategoria z kosztami wątpliwymi – czasami organy podatkowe zgadzają się na ujęcie tych kosztów w obliczaniu wskaźnika Nexus, a czasami nie. Do tej grupy należą koszty związane z użytkowaniem samochodu, a także koszty związane z obsługą księgową.

Zobacz również naszą pierwszą część wpisu o IP BOX:

IP BOX cz.1-czym jest IP BOX i kwalifikowane IP

IP BOX cz.3 – Kiedy nie skorzystamy z ulgi IP BOX?

Jeśli interesują Cię również inne tematy zajrzyj również na nasz blog.

Interesuje Cię temat ulgi IP BOX? Dużo informacji znajdziesz w objaśnieniach podatkowych dotyczących tego tematu na stronie podatki.gov.pl.