Księgowość dla IT

CZYM JEST IP BOX?

 IP BOX to ulga podatkowa pozwalająca opodatkować całość bądź część dochodów ze zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5%. 

Aby móc opodatkować dochody preferencyjną stawką trzeba spełnić cztery warunki:

1. Prowadzić działalność badawczo – rozwojową

2. W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytwarzać kwalifikowane IP

3. Prowadzić odpowiednią ewidencję

4. Osiągać dochody z kwalifikowanego IP

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

 Jest to działalność o charakterze twórczym, prowadzona w sposób systematyczny. Celem prowadzenia takiej działalności jest zwiększanie zasobów wiedzy lub nowego zastosowania istniejącej wiedzy, poprzez prowadzone prace rozwojowe. 

Prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie aktualnej wiedzy i umiejętności w tym w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania. Celem jest stworzenie nowych bądź ulepszonych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem wprowadzania rutynowych lub okresowych zmian.

Co to jest kwalifikowane IP?

Kwalifikowane IP to inaczej kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Kwalifikowanym IP jest między innymi prawo autorskie do programu komputerowego.  Kwalifikowane IP musi być objęte prawną ochroną, musi być wytworzone, rozwijane bądź ulepszane, a także musi powstać w ramach działalności badawczo-rozwojowej.  

Jakie przychody mogą być rozliczane w ramach IP BOX?

 – wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich

– opłaty licencyjne

– wynagrodzenie za usługę w której zawarta jest wartość IP

– odszkodowania za naruszenie praw

Co musi zawierać specjalna ewidencja IP BOX?

– poszczególne projekty (wyodrębnione IP)

– ustalenie przychodów i kosztów dla każdego IP

– wyodrębnienie kosztów bezpośrednich IP

– Kalkulację Nexus dla każdego IP

 

 

Księgowość it

CO trzeba ZROBIĆ ŻEBY SKORZYSTAĆ Z ULGI IP BOX?

1 . ZADBAĆ O ODPOWIEDNIĄ EWIDENCJĘ NA POTRZEBY IP BOX

2. WYSTĄPIĆ O INTERPRETACJĘ INDYWIDUALNĄ

3. ZŁOŻYĆ KOREKTĘ ZEZNANIA ROCZNEGO ORAZ WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY

 

współpraca

jak wyglada współpraca z nami w zakresie Ip box?

  • Pierwszym elementem w zakresie współpracy dotyczącej IP BOX jest zawsze sprawdzenie czy masz szansę skorzystać z tej ulgi. Dopiero jeśli się okaże że, Twoja umowa z kontrahentem zawiera wszystkie wymagane informacje oraz że, to czym się zajmujesz kwalifikuje się do skorzystania z tej ulgi, możemy się podjąć dalszych czynności związanych z IP BOX.
  • Jeśli masz z nami podpisaną umowę w zakresie prowadzenia księgowości prowadzimy dla Ciebie na bieżąco odpowiednią ewidencję IP BOX. Koszt prowadzenia dodatkowej ewidencji IP BOX zaczyna się od 100 zł miesięcznie brutto i jest uzależniony od ilości dokumentów. 
  • Jeśli nie masz podpisanej z nami umowy na prowadzenie księgowości i tak możemy przygotować dla Ciebie ewidencję IP BOX nawet za cały rok lub prowadzić samą ewidencję IP BOX bez prowadzenia dla Ciebie księgowości. Jesteśmy otwarci na wszelkie rodzaje współpracy. 
  • Po zakończonym roku, przygotujemy dla Ciebie wniosek o interpretację indywidualną. Koszt przygotowania wniosku o interpretację to 1500 zł brutto. 
  • Jeśli decyzja KIS będzie pozytywna, przygotujemy również wniosek o stwierdzenie nadpłaty oraz całą dokumentację do Urzędu Skarbowego, która pozwoli Ci uzyskać zwrot. Koszt przygotowania takiej dokumentacji to 500 zł brutto.