Jaka stawka ryczałtu dla agile coucha jest odpowiednia? W branży IT standardem dla specjalistów jest rozliczanie się za pomocą umowy B2B. W takim przypadku konieczne jest założenie działalności gospodarczej. Przy wysokich zarobkach niesie to sporą oszczędność na podatkach i na obowiązkowych składkach ZUS. W tym artykule postaramy się przedstawić możliwości rozliczania się za pomocą ryczałtu dla agile coacha, ponieważ prawidłowa stawka nadal budzi spore wątpliwości.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania dla ryczałtu jest przychód, czyli nie uwzględnia się żadnych kosztów. Podatek dla ryczałtowców wynosi 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% lub 17% procent przychodów i zależy od rodzaju świadczonych usług. Działalność usługowa na potrzeby rozliczania ryczałtem jest klasyfikowana na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Aby móc zastosować odpowiednią stawkę ryczałtu, należy zastanowić się, jakiemu PKWiU odpowiadają oferowane usługi.

Jakie zadania wykonuje Agile Coach?

– szkolenia, coaching zespołów i liderów w zakresie metodologii Agile i SAFe;

– coaching ARTs (Agile Release Trains);

– wsparcie zespołów i interesariuszy w ciągłym doskonaleniu;

– wspieranie zespołów w przygotowaniu do realizacji planowania;

– proponowanie i wdrażanie nowych pomysłów oraz dobrych praktyk z zakresu zwinności zespołów, zarządzanie zmianą.

Agile Coach jest mentorem, coachem, przyjmuje rolę nauczyciela. Oferuje pracownikom odpowiednie narzędzia do ich rozwoju, dzieli się wskazówkami i w porozumieniu z zespołem rozpoczyna pracę nad wsparciem zespołu we wdrożeniu potrzebnych usprawnień. Ostatecznym celem jest zapewnienie pracownikom szkoleń w zakresie procesu zwinnego, wyposażenie zespołów w wiedzę tak, aby mogły efektywnie wykorzystywać metodykę Agile.

Jaki symbol PKWiU dla Agile Coacha?

Opisane zadania Agile Coacha odpowiadają symbolowi PKWiU 74.90.20.0.Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Według Wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) z dnia 25.03.2019 grupowanie to obejmuje m.in. „usługi doradztwa specjalistycznego inne niż związane z nieruchomościami, ubezpieczeniami czy inżynierskie, np. usługi doradztwa specjalistycznego: w dziedzinie sztuki, sądowego itp.”

Wybór tej klasyfikacji dla specjalisty aglie coach potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2022 r. o numerze 0113-KDIPT2-1.4011.714.2022.4.MAP.

Jakie PKD dla Agile Coacha?

Każdy przedsiębiorca już podczas zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, w formularzu CEIDG-1 musi wybrać kod PKD, czyli określić rodzaj działalności. Prawidłowe określenie kodu PKD jest szczególnie ważne przy rozliczaniu się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności odpowiednim dla zawodu Agile Coach jest kod PKD 74.90.Z „Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana”. Odpowiada on PKWiU 74.90.20.

Jaka stawka ryczałtu dla Agile Coacha?

Odpowiednia stawka ryczałtu dla Agile Coacha wynosi 8,5%. Przychody sklasyfikowane symbolem PKWiU 74.90.20.0 mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 li. A ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Jaka stawka ryczałtu dla Agile Coucha?

Jeśli jesteś zainteresowany innymi tematami zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu.