Rejestracja do VAT – kiedy to konieczne?

VAT czyli podatek od wartości dodanej, to podatek pośredni. Pobierany jest na każdym z etapów obrotu towarami bądź usługami. Opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,eksport towarówimport towarów na...