CZYM JEST IP BOX?

IP BOX to ulga podatkowa.
Mogą z niej skorzystać podatnicy którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a także osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP).
Przy skorzystaniu z tej ulgi dochody w całości bądź części możemy opodatkować stawką 5%.

Z ulgi IP BOX mogą skorzystać wszyscy podatnicy oprócz osób fizycznych prowadzących działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Podatnik może skorzystać z preferencji IP BOX jeśli osiągany przez niego dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce. Preferencyjną stawkę 5% można zastosować co prawda wobec dochodu osiągniętego za granicą, ale tylko wtedy gdy dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce.

Co jest najważniejsze?

Podatnik musi się przyczynić twórczo do powstania kwalifikowanego IP, poprzez wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP.
Podatnik który na przykład nabył patent ale go nie rozwinął i nie ulepszył nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania.
Do skorzystania z preferencyjnej stawki wystarczy aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Zatem podmiot korzystający z preferencji nie musi być właścicielem tych praw.

KWALIFIKOWANE IP

Kwalifikowane IP jest to prawo własności intelektualnej które spełnia łącznie trzy warunki:
1) zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej
2) należy do jednej z kategorii wymienionych w art.24d ust 2. (jest tu między innymi autorskie prawo do programu komputerowego)
3) podlega ochronie prawnej

Skorzystanie z ulgi niestety nie jest proste. Podatnik powinien za każdym razem złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wynika to z tego, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia “autorskie prawo do programu komputerowego” w związku z czym to KIS decyduje czy osiągnęliśmy przychód z autorskiego prawa do programu i czy ulga należy się nam czy nie.

Masz ochotę dowiedzieć się więcej.

Zajrzyj do kolejnego naszego wpisu.

IP BOX cz.2 – program komputerowy

IP BOX cz.3 – Kiedy nie skorzystamy z ulgi IP BOX?

Lub zobacz pozostałe wpisy na naszym blogu.

Dużo informacji znajdziesz również w objaśnieniach podatkowych dotyczących tego tematu na stronie podatki.gov.pl.