ODRĘBNA EWIDENCJA IP BOX

Jednym z warunków jakie należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi IP BOX jest odpowiednia ewidencja.

Ewidencja taka powinna umożliwiać przypisanie przychodów i kosztów oraz wyliczenia wskaźnika Nexus dla każdego IP. Ewidencję podatnicy mogą prowadzić w dowolnej formie. Ważne jest tylko aby spełniała swoją rolę. Pokazywała jak kształtują się przychody i koszty dla poszczególnych IP oraz jak dużą część dochodów możemy opodatkować preferencyjną stawką 5%.

Do tej pory organy podatkowe były zdania, że aby skorzystać z ulgi IP BOX ewidencję należy prowadzić na bieżąco. Twierdzono, że podatnik nie ma prawa skorzystać z ulgi jeśli ewidencja została stworzona dopiero na potrzeby IP BOX.

CZY EWIDENCJĘ IP BOX TRZEBA PROWADZIĆ NA BIEŻĄCO?

26.08.2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 170/20) uznał że stanowisko organów podatkowych jest nieprawidłowe. Ewidencja IP BOX nie musi być prowadzona na bieżąco. Sąd uznał że z żadnych przepisów nie wynika że ewidencja IP BOX powinna być prowadzona na bieżąco. Musi być prowadzona w sposób prawidłowy, aby spełniać swoją funkcję oraz umożliwić sporządzenie zeznania rocznego. Co więcej Sąd uzasadnił że ” jak wynika z art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f. – odrębna ewidencja powinna być sporządzona właśnie wyłącznie w celu skorzystania z preferencji IP BOX i wyłącznie w celu wyliczenia podstawy opodatkowania stawką preferencyjną”.

Jak trafnie zwrócił uwagę (w podobnej sprawie) WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 30 lipca 2020 r. sygn. akt I SA/Go 115/20 – zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości – księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych. Skoro ewidencja umożliwi sporządzenie w terminie deklaracji podatkowej, nie można jej uznać za prowadzoną nieprawidłowo lub niespełniającą przesłanek ustawowych tylko z tego względu, że nie jest prowadzona “na bieżąco”. Przepisy o IP BOX nie narzucają podatnikom konkretnej formy czy czasu prowadzenia tej ewidencji.

CZY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z IP BOX ZA 2020 JEŚLI NIE PROWADZIŁEM NA BIEŻĄCO EWIDENCJI?

Oczywiście TAK. Wyroki sądów z Wrocławia oraz Gorzowa Wielkopolskiego potwierdzają, że ewidencja nie musi być prowadzona na bieżąco.

Jeśli jeszcze nie masz ewidencji IP BOX za 2020 rok skontaktuj się z nami. Chętnie stworzymy dla Ciebie ewidencję abyś mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów stawką 5%.

Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej o IP BOX zobacz nasze pozostałe wpisy na ten temat.

Na naszym blogu znajdziesz również wpisy na inne tematy.

Ewidencja IP BOX