Zgodnie z nowelizacją Polskiego Ładu, od 1 lipca 2022 roku zmieniły się zasady rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany pozwalają na częściowe odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od dochodu/przychodu podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, bądź ujęcie ich bezpośrednio jako koszt uzyskania przychodu.

Pomimo tego, że ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom odliczenie składek zdrowotnych, to należy zwrócić uwagę, że składki zdrowotne pomniejszają podstawę opodatkowania, a nie podatek, jak miało to miejsce do końca 2021 roku.

Z nowych zasad rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy rozliczają się 19% podatkiem liniowym ale również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź kartą podatkową. 

Zmiany obowiązują od 1 lipca 2022 i obejmują składki zapłacone od początku roku. 

Podczas odliczania składek należy przestrzegać obowiązujących limitów, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Forma opodatkowaniaRoczny Limit odliczenia
Podatek liniowy8700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako odliczenie od dochodu albo zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych50% zapłaconych składek zdrowotnych jako odliczenie od przychodu
Karta podatkowa19% zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie podatku
Tab.1 Roczny limit odliczenia dla poszczególnych form opodatkowania

Zwaloryzowana kwota maksymalnego odliczenia jest ogłaszana przez Ministra Finansów w Dz. Urz. „Monitor Polski”, do końca roku poprzedzającego rok podatkowy. Oznacza to, że do końca 2022 r. Minister Finansów ogłosi kwotę limitu na 2023 r.

Podatek liniowy

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym mają dwie możliwości rozliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne poprzez:

  • odliczenie od dochodu
  • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów

Rozliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za siebie a także, za osoby współpracujące[1] w ramach tej działalności.

Należy pamiętać, że kwota ta, nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł.

Przedsiębiorcy płacący uproszczone zaliczki czyli w stałej wysokości, mogą odliczyć 19% zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pomniejszenie przychodów z tej działalności może wynieść kwotowo maksymalnie 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za siebie ale również za osoby współpracujące w ramach tej działalności.

Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mogą zaliczyć składki zdrowotnej jako koszt. Wynika to z tego, że jak wiadomo w tej formie opodatkowania nie uwzględnia się  kosztów uzyskania przychodów.

Karta podatkowa

Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej mogą obniżyć podatek o kwotę stanowiącą 19% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym.

Przedsiębiorcy rozliczający się w ramach karty podatkowej nie mogą zaliczyć składki zdrowotnej jako koszt, ponieważ w tej formie opodatkowania również nie uwzględnia się w kosztów uzyskania przychodów.

Skala podatkowa

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych czyli według skali podatkowej pozostają bez możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Podsumowanie

Podsumowując, zmiany wprowadzone przez rząd są korzystne dla wszystkich przedsiębiorców z wyjątkiem tych rozliczających się na zasadach ogólnych. Pomimo wprowadzonych zmian, niewątpliwie należy stwierdzić, że składka zdrowotna nadal jest sporym obciążeniem dla przedsiębiorców, biorąc pod uwagę to, że jeszcze w zeszłym roku składka wynosiła 381,81 zł z czego 312,02 zł można było odliczyć od podatku.


[1] Definicja osoby współpracującej zawarta jest w  art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku

Jesteś zainteresowany innymi tematami? Jeśli tak, koniecznie zajrzyj na naszego bloga.

Szukasz biura które poprowadzi Ci księgowość? Zapoznaj się z naszą ofertą.