PODATKI

do 20 dnia miesiąca – wpłata zaliczki na podatek (dotyczy zarówno przedsiębiorców na ryczałcie, jak i na zasadach ogólnych oraz podatku liniowym)

do 25 dnia miesiąca – zapłata VAT oraz wysłanie deklaracji VAT (przy rozliczeniu kwartalnym do 25 dnia miesiąca następującego po skończonym kwartale).

do 25 dnia miesiąca – wysłanie deklaracji VAT-UE

do 25 dnia miesiąca – wysłanie plików jpk

ZUS

do 10 dnia miesiąca – opłata składek ZUS przedsiębiorcy (gdy nie zatrudnia pracowników) oraz wysłanie deklaracji ZUS DRA

do 15 dnia miesiąca – opłata składek ZUS przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników oraz opłata składek za pracowników, a także wysłanie deklaracji ZUS DRA, ZUS RCA a czasami także ZUS RSA (przy zwolnieniach lekarskich) i ZUS RZA (dla pracowników którzy posiadają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych)