Prowadząc działalność gospodarczą warto zwracać uwagę na ważne terminy. Jest to o tyle istotne, że każde przeoczenie płatności może nieść za sobą pewne niezbyt przyjemne konsekwencje.

W przypadku braku wpłaty podatków do Urzędu Skarbowego w terminie, będziemy zobowiązani zapłacić je później z odsetkami. Co więcej zgodnie z przepisami zawartymi w art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego: podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W 2020 roku kara za wykroczenie skarbowe wynosi od 260 zł do 52.000 zł. Dlatego też, nie warto ryzykować i z założenia płacić po terminie, ponieważ oprócz odsetek, możemy się narazić na naprawdę wysoką karę.

Warto również zadbać o to aby składki ZUS płacić w terminie, ponieważ ZUS może nam naliczyć odsetki od nieterminowych płatności. Ponadto możemy również stracić prawo do zasiłku chorobowego, jeśli nasze składki nie zostały zapłacone na czas. Wiąże się to z wieloma problemami, ponieważ w takim przypadku należy wystąpić do ZUS z prośbą o przywrócenie tytułu ubezpieczeń, ale ZUS wcale nie musi wyrazić na to zgody, zwłaszcza jeśli opóźnienia w płatnościach zdarzały się notorycznie.

Poniżej znajduje się lista ważnych terminów o których należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą:

PODATKI

do 20 dnia miesiąca:

  • wpłata zaliczki na podatek (dotyczy zarówno przedsiębiorców na ryczałcie, jak i na zasadach ogólnych oraz podatku liniowym)

do 25 dnia miesiąca:

  • zapłata VAT oraz wysłanie deklaracji VAT (przy rozliczeniu kwartalnym do 25 dnia miesiąca następującego po skończonym kwartale
  • wysłanie deklaracji VAT-UE
  • wysłanie plików jpk

ZUS

do 10 dnia miesiąca:

  • opłata składek ZUS przedsiębiorcy (gdy nie zatrudnia pracowników) oraz wysłanie deklaracji ZUS DRA

do 15 dnia miesiąca:

  • opłata składek ZUS przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Opłata składek za pracowników. Wysłanie deklaracji ZUS DRA, ZUS RCA a czasami także ZUS RSA (przy zwolnieniach lekarskich) i ZUS RZA (dla pracowników którzy posiadają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych)

Rozliczenia roczne

do końca stycznia

PIT-11 – wysłanie do Urzędu Skarbowego PIT-11 za pracowników

PIT-4R – złożenie deklaracji dotyczącej pobranych zaliczek za pracowników

PIT-8AR – złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym

do końca lutego

PIT-28 – złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-11 – przekazanie pracownikom deklaracji

do końca kwietnia

Złożenie deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Podsumowując, aby nie narażać się na niepotrzebne dodatkowe koszty w postaci odsetek i kar warto zapisać sobie ważne terminy dotyczące płatności i składania deklaracji VAT. Zwłaszcza, że oprócz kar czysto finansowych możemy stracić prawo do zasiłku chorobowego. Przełożyć się to może na spory stres oraz straty spowodowane brakiem zasiłku w czasie choroby.

Więcej artykułów znajdziesz na naszym blogu.