W 2023 roku nastąpi dwuetapowy wzrost płacy minimalnej. Jest to związane przede wszystkim z postępującą inflacją. Zgodnie z art. 3 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, termin zmian minimalnego wynagrodzenia jest uzależniony od wskaźnika zmiany cen. Jeżeli prognozowany na kolejny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105% to zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia a także wysokość minimalnej stawki godzinowej następuje w dwóch terminach: od 1 stycznia oraz od 1 lipca.

Innymi słowy mówiąc, jeżeli wskaźnik inflacji wynosi więcej niż 5%, podwyżka płacy minimalnej odbywa się dwuetapowo w ciągu roku.

Jaki wpływ na przedsiębiorców będzie miała zmiana płacy minimalnej w 2023 roku?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, wraz z początkiem 2023 roku płaca minimalna będzie wynosić 3490 zł, a następnie od 1 lipca 2023 wzrośnie do 3600 zł. Podwyżce ulegnie również minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia będzie wynosić ona 22,80 zł a od 1 lipca 23,50 zł.

2022od 01.01.2023od.01.07.2023
minimalne wynagrodzenie 3010,00 zł3490,00 zł3600,00 zł
minimalna stawka godzinowa19,70 zł22,80 zł23,50 zł
Tab.1 Porównanie płacy minimalnej 2022 vs 2023

Wzrost kosztów pracodawcy

Zmiana płacy minimalnej jest równoznaczna ze wzrostem kosztów zatrudniania. Do końca 2022 roku całkowity koszt pracodawcy dla płacy minimalnej, uwzględniając składki ZUS będzie wynosić 3626,46 zł. Po drugiej podwyżce w 2023 roku czyli od 1 lipca, koszt ten będzie wynosić już 4337,28zł czyli o 710,82 zł więcej w porównaniu do 2022 roku.

2022od 01.01.2023od 01.07.2023
Wynagrodzenie podstawowe brutto3010 zł3490 zł3600 zł
składki ZUS pracodawcy616,46 zł714,75 zł737,28 zł
Całkowity Koszt pracodawcy3626,46 zł4204,75 zł4337,28 zł
Tab.2 Porównanie kosztów zatrudnienia 2022 vs 2023

Wzrost płacy minimalnej a Mały ZUS dla działalności gospodarczej

Jedną z konsekwencji podniesienia płacy minimalnej będzie odprowadzanie wyższej składki ZUS przez przedsiębiorców, którzy otwierają własną działalność gospodarczą. Wynika to z faktu, że przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnej wysokości składek społecznych, a podstawą do wyliczenia tych składek jest 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Poniższa tabela obrazuje zmiany w wysokości składek społecznych dla przedsiębiorców płacących tak zwany Mały ZUS.

Ubezpieczenie2022od 01.01.2023od 01.07.2023
podstawa wymiaru składek ZUS903,00 zł1047,00 zł1080,00 zł
składka emerytalna 19,52%176,27 zł204,37 zł210,82 zł
składka rentowa 8%72,24 zł83,76 zł86,40 zł
składka chorobowa 2,45%22,12 zł25,65 zł26,46 zł
składka wypadkowa 1,67%15,08 zł17,48 zł18,04 zł
Fundusz pracybrakbrakbrak
Razem285,71 zł331,26 zł341,72 zł
Tab.3 Mały ZUS dla przedsiębiorców

Zmiana w wysokości składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających je na zasadach ogólnych

Przedsiębiorcy, którzy nie są uprawnieni do skorzystania z preferencyjnych wysokości składek społecznych ani w ramach małego ZUS, opłacają składki na zasadach ogólnych. Do podstawy wymiaru składek deklarują oni dowolną kwotę, nie niższą od 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które zostało przyjęte do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Kwota ta jest określana w ustawie budżetowej. Z projektu ustawy wynika, że w 2023 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniesie 6935 zł.

Poniższa tabela obrazuje zmiany w wysokości składek społecznych dla przedsiębiorców płacących składki na zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie20222023
prognozowane przeciętne wynagrodzenie5922 zł6935 zł
podstawa wymiaru składek ZUS3553,20 zł4161 zł
składka emerytalna 19,52%693,58 zł812,23 zł
składka rentowa 8%284,26 zł332,88 zł
składka chorobowa 2,45%87,05 zł101,94 zł
składka wypadkowa 1,67%59,34 zł69,49 zł
Fundusz pracy87,05 zł101,94 zł
Razem1211,28 zł1418,48 zł
Tab.3 Duży ZUS dla przedsiębiorców

Podsumowując, niewątpliwie wzrost płacy minimalnej w nadchodzącym roku wpłynie bezpośrednio na przedsiębiorców. Wzrosną także koszty zatrudnienia pracownika oraz koszty prowadzenia działalności. Powyższe zmiany mogą z kolei przełożyć się na wzrost cen produktów oraz usług. Wysoce prawdopodobne jest, że w konsekwencji wpłynie to na podwyższenie już i tak galopującej inflacji.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi tematami, zajrzyj na pozostałe artykuły na naszym blogu.

Płaca minimalna wzrost.