W 2021 roku składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców była stała i wynosiła 381,81 zł z czego 328,78 zł można było odliczyć od podatku dochodowego.

„Polski Ład” wprowadził duże zmiany w funkcjonowaniu składki zdrowotnej. Już od 2022 roku nastąpi brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Co więcej jej wysokość uzależniona będzie od formy opodatkowania i osiąganych dochodów.

Podatek liniowy

 • Składka zdrowotna będzie wynosić 4,9% od dochodu z działalności gospodarczej,
  nie mniej niż ok. 270 zł[1].
 • dochód stanowiący podstawę opodatkowania do wyliczenia składki zdrowotnej będzie się liczyć następująco:

dochód = przychody – koszty – składki społeczne

Skala podatkowa (zasady ogólne)

 • Składka zdrowotna będzie wynosić 9% od dochodu z działalności gospodarczej,
  nie mniej niż ok. 270 zł[1].
 • dochód stanowiący podstawę opodatkowania do wyliczenia składki zdrowotnej będzie się liczyć następująco:

dochód = przychody – koszty – składki społeczne

Na skali podatkowej składka zdrowotne jest dosyć wysoka, ale korzystanie ze skali nadal może być w niektórych sytuacjach opłacalne ponieważ wprowadzono korzystne zmiany w zasadach opodatkowania.

 • Drugi próg podatkowy został podniesiony z 85 528 zł do 120 000 zł rocznie.
 • Kwota wolna od podatku została podniesiona z 8 000 zł na 30 000 zł rocznie.
 • Została wprowadzona ulga dla klasy średniej. Ulga ta dotyczy przedsiębiorców, którzy osiągają dochody wyższe niż 68 412 zł i niższe niż 133 692 zł.
Dochód narastającoUlga w wysokości
Poniżej 68 412 złulga nie przysługuje
od 68 412 zł do 102 588 zł(dochód x 6,68% – 4 566) / 0,17
od 102 588 zł do 133 692 zł(dochód x (-7,35%) + 9829) / 0,17
powyżej 133 692 złulga nie przysługuje

Ryczałt

 • Składka zdrowotna będzie uzależniona od osiąganych przychodów:
Przychód narastającoSkładka zdrowotna
do 60 tys. złok. 324 zł[1]
od 60 tys. zł do 300 tys. złok. 540 zł[1]
powyżej 300 tys. złok. 972 zł[1]
 • przychód stanowiący podstawę opodatkowania do wyliczenia składki zdrowotnej będzie się liczyć następująco:

przychód = przychody – składki społeczne

Składka zdrowotna – podsumowanie

Zmiany wprowadzone przez polski rząd, są niewątpliwie jednymi z większych zmian w ciągu ostatnich kilku lat. W związku z tym, że składki zdrowotnej nie da się już odliczyć od podatku, większość przedsiębiorców na zmianach straci. Niezwykle istotny jest więc wybór takiej formy opodatkowania, który straty te zminimalizuje.

Na stronie Ministerstwa Finansów znajdziesz więcej informacji dotyczących Nowego Ładu.

Jeśli interesują Cię inny tematy zajrzyj na nasz blog.

składka zdrowotna 2022, ryczałt 2022, Polski Ład, Nowy Ład
Składka zdrowotna 2022

[1] dokładna minimalna wartość składki zdrowotnej będzie znana dopiero w 2022 roku, po ogłoszeniu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 roku