Przedsiębiorcy często zastanawiają się czy dany wydatek można traktować jako koszt uzyskania przychodu. O ile opłaty za telefon czy Internet nie stanowią problemu, tak np. zakup telewizora może budzić wątpliwości.

Dnia 17.11.2020 wydano interpretację indywidualną (nr 0112-KDIL2-2.4011.657.2020.1.KP) dotyczącą tego czy telewizor może być kosztem uzyskania przychodu dla programisty.

Stan faktyczny

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opisano, że przedsiębiorca zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania. W związku z potrzebą komunikacji przedsiębiorca zakupił telewizor za kwotę 4,5 tys. złotych brutto. W mieszkaniu nie ma wydzielonej strefy na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego powodu telewizor znajduje się na ścianie w salonie, ponieważ właśnie w salonie przedsiębiorca najczęściej pracuje. Poza czasem pracy pomieszczenie to jest oczywiście wykorzystywane na cele prywatne. Dodano również, że od czasów pandemii COVID-19 95% zadań jest wykonywanych z siedziby firmy, która jest jednocześnie miejscem zamieszkania.

Uzasadnienie wydatku

Przedsiębiorca uzasadnił, że jego praca wymaga kontaktu audio-wizualnego z innymi członkami zespołu pracującymi nad projektem. Telewizor ten służy jako duży ekran komputerowy do wideo-konferencji. Wykorzystywany jest też do prezentowania, udostępnionej przez innych członków zespołu, zawartości ekranu (tzw. screen-sharing). Uzasadniono również, że zakupiony sprzęt zwiększy efektywność pracy, więc stanie się źródłem uzyskania przychodu.

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w takim przypadku jak opisano we wniosku, telewizor może stanowić koszt uzyskania przychodu. Uzasadnił to tym, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku, a osiągnięciem przychodu.

Zastanawiając się nad tym czy dany wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu czy nie, warto zawsze zadać sobie pytanie czy mamy jak uargumentować, zakup danej rzeczy. Tak naprawdę wiele rzeczy może być kosztem uzyskania przychodu o ile jesteśmy w stanie udowodnić zależność między poniesionym wydatkiem, a osiąganymi przychodami.

Więcej interpretacji indywidualnych można znaleźć na stronie https://sip.mf.gov.pl/

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na naszym blogu.