Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z niebyt przyjemną koniecznością opłacania składek ZUS. Na szczęście, zwłaszcza dla nowych przedsiębiorców, istnieje szereg ulg w opłacaniu składek, dzięki czemu przedsiębiorca chociażby w początkowym okresie prowadzenia działalności nie musi odprowadzać do ZUS składek w pełnej wysokości.

Kiedy nie musisz opłacać składek ZUS

Jako przedsiębiorca żadnych składek ZUS nie opłacasz jedynie wtedy gdy prowadzisz tzw. działalność nierejestrowaną. Nie musisz wtedy rejestrować swojej działalności w CEIDG i nie obejmuje cię ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Żeby prowadzić działalność nierejestrowaną musisz natomiast spełnić dwa warunki:

  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej
  • przychód z twojej działalności gospodarczej w żadnym miesiącu nie może przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku jest to kwota 1300 zł. Jeśli w którymś miesiącu przekroczysz tą kwotę, masz 7 dni na to aby zarejestrować się do ZUS.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na start i opłacać tylko składkę zdrowotną?

Będąc przedsiębiorcą masz możliwość opłacania przez 6 miesięcy jedynie składkę zdrowotną ( w 2020 roku składka zdrowotna wynosi 362,64 zł. Aby opłacać samą składkę zdrowotną trzeba spełnić dwa warunki:

  • rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności.

Skorzystanie z ulgi na start oczywiście nie jest obowiązkowe, więc jeśli zależy Ci na tym aby od samego początku mieć ubezpieczenie społeczne, możesz od razu zarejestrować się i opłacać składki ZUS w pełnej lub obniżonej wysokości.

Kiedy możesz płacić niższe składki?

Aby opłacać niższe składki musisz spełnić łącznie dwa warunki:

  • nie prowadzisz i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziłeś  pozarolniczej działalności,
  • w ramach własnej działalność gospodarczej nie świadczysz usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyłeś działalność, lub w poprzednim roku.

Niższe składki możesz opłacać przez pełne 24 miesiące kalendarzowe od dnia w którym jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym. W 2020 roku niższe składki wynoszą 609,14 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) i 590,03 zł (bez ubezpieczenia chorobowego). Co ważne, nawet przy zawieszonej działalności gospodarczej, okres ten nie zostanie wydłużony. Opłacając niższe składki nie opłacamy składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Mały ZUS plus / Mała działalność plus

Od 01.02.2020 można opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z „małej działalności plus”:

  • musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Nie skorzystasz z tej ulgi, jeśli w poprzednim roku (w 2019 r.) prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.

„Mały ZUS plus” możesz opłacać, jeśli skorzystałeś wcześniej z: „ulgi na start” oraz z „preferencyjnych składek”. Nie możesz opłacać składek „mały ZUS plus” w pierwszym roku prowadzenia działalności. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawa opłacania składek, nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku – dla roku 2020 wynosi 780 zł.

Pełny ZUS

Osoby, które nie kwalifikują się do skorzystania z jakichkolwiek ulg są zobowiązane do opłacania ZUSu w pełnej wysokości. W 2020 roku suma składek z ubezpieczeniem chorobowym to 1431,48 zł, natomiast bez ubezpieczenia chorobowego 1354,64 zł.

Jeśli interesują Cię inne tematy związane z ZUS, zajrzyj do naszych pozostałych wpisów.

Wszystkie pozostałe wpisy również o innej tematyce, znajdziesz na naszym blogu.

Dużo ciekawych informacji znajdziesz również na stronie ZUS.