Czy wiesz że od 01.10.2020 r deklaracje VAT-7 i VAT-7K, a także pliki jpk przestają istnieć? Zostaną one zastąpione plikiem JPK_V7M (miesięczne) oraz JPK_V7K (kwartalne). Teraz zamiast dwóch osobnych plików, będziemy wysyłać jedną deklarację w której będzie zarówno część rozliczeniowa jak i ewidencyjna. Wcześniej część rozliczeniowa znajdowała się w deklaracji VAT, a część ewidencyjna w jpk. Kolejną dużą zmianą są kody GTU, którymi trzeba będzie oznaczać niektóre transakcje.

KODY GTU – transakcje wymagające oznaczenia od 01.10.2020

  1. GTU 01 – dostawa napojów alkoholowych czyli, alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

2. GTU 02 – dostawa towarów takich jak między innymi oleje napędowe oraz benzyny silnikowe

3. GTU 03 – dostawa oleju opałowego, olejów smarowanych, a także smarów plastycznych

4. GTU 04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

5. GTU 05 – dostawa odpadów w tym odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, niebezpieczne odpady zawierające metal,

6. GTU 06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich

7. GTU 07- dostawa pojazdów oraz części samochodowych

8. GTU 08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

9. GTU 09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia

10. GTU 10 – dostawa budynków, budowli i gruntów

11. GTU 11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

12. GTU 12 -świadczenie usług o charakterze niematerialnym ( usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, badania naukowe i prac rozwojowych, a także usługi szkoleniowe)

13. GTU 13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Transakcje wymagające oznaczenia innymi kodami


Czy to wszystkie zmiany? Niestety nie. Kody GTU i obowiązek oznaczania nimi faktur sprzedaży to tylko część zmian. Nawet faktury wystawione pomiędzy spokrewnionymi podatnikami trzeba będzie oznaczać specjalnym kodem.
Co więcej kodem oznaczone będą również transakcje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, dostawy towarów używanych, a nawet sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.
Urzędy Skarbowe będą również zwracać większą uwagę na błędy w plikach jpk. Na poprawienie błędów będzie 14 dni w przypadku niepoprawienia błędów w tym czasie podatnik będzie się narażać na karę w wysokości 500 zł za każdy błąd.
Jesteście gotowi na takie zmiany? Bo my tak!

Chcecie poznać więcej szczegółów?

Na stronie MINISTERSTWA FINANSÓW znajdziecie pytania i odpowiedzi związane z nowym JPK_VAT. Oprócz tego dostępne są również broszury informacyjne, a także pomocne pliki i opracowania.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na naszym blogu.