AUTORSKIE PRAWO DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Aby skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX należy udowodnić, że w ramach działalności badawczo-rozwojowej doszło do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia programu komputerowego.

Jak jest definiowany program komputerowy?
Według interpretacji podatkowych to zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Komputer to zarówno PC jak i telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia w których program może być wykorzystywany.

Elementy programu komputerowego chronione prawem autorskim to przede wszystkim:
– forma programów – kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych, informacje konwersacyjne i dialogowe
– interfejs (gdy spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym)

Komponentami programu komputerowego są:
– sekwencje instrukcji wykonywanych komputerowo
– specyfikacje
– cyfrowe przetwarzanie obrazów
– moduły
– obiekty
– procedury
– funkcje
– pliki z kodem źródłowym
– pliki wykonywalne

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP BOX jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP który można opodatkować stawką 5% to iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP oraz wskaźnika Nexus. Przy czym wskaźnik Nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych IP.

Wskaźnik Nexus oblicza się zgodnie z następującym wzorem:
((a+b)x1,3)/(a+b+c+d)
a – prowadzona bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojowa
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotu niepowiązanego
c- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotu powiązanego
d- nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP

Tak więc im więcej procesów związanych z innowacjami podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

Jakie koszty można uwzględnić we wzorze Nexus?
– należności związane z zatrudnieniem pracowników (umowa o pracę, zlecenie, dzieło), składki społeczne
– koszty związane z zawarciem umowy cywilno-prawnej z podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (z podmiotem powiązanym lub niepowiązanym)
– nabycie np. programu komputerowego lub licencji

Jakich kosztów uwzględnić nie można?
– odsetek
– opłat finansowych
– kosztów związanych z nieruchomościami