Biała lista to nic innego jak wykaz czynnych podatników VAT razem z ich rachunkami bankowymi.
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
Od 01.01.2020 podatnicy którzy przeleją płatność powyżej 15000 zł na rachunek nie znajdujący się na białej liście mogą mieć problemy.
Jakie mogą być konsekwencje?

Po pierwsze podatnik nie zaliczy całej faktury w koszty uzyskania przychodu (tylko 15000 zł w koszty, a pozostała część kwoty nie jest kosztem uzyskania przychodu)
Po drugie będzie też ponosić ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Sankcji można uniknąć, jeśli w ciągu 3 dni od wpłaty na takie konto, przedsiębiorca poinformuje o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego sprzedawcy.