Od 1 września 2019 roku zaczęła obowiązywać biała lista, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Została ona wprowadzona zamiast dotychczas funkcjonujących list podatników, gdzie można było sprawdzić czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Co szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność, wprowadzenie białej listy może wiązać się z konsekwencjami na gruncie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe naszego kontrahenta.

Biała lista to nic innego jak wykaz czynnych podatników VAT razem z ich rachunkami bankowymi.
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Na białej liście możemy sprawdzić takie oto informacje:

  • nazwa firmy lub imię i nazwisko płatnika,
  • NIP, REGON
  • adres
  • numer rachunku bankowego
  • informacja o tym, czy podmiot jest czynnym płatnikiem VAT
  • ewentualne informacje o odmowach rejestracji, wykreśleniu z rejestru, przywrócenie jako podatnika VAT oraz prawne uzasadnienie tych decyzji.
Biała lista – czemu służy?

Wykaz podatników VAT ma na celu ułatwienie procesu weryfikacji kontrahentów. Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzania, czy numer konta bankowego, na który przelewają pieniądze w związku z transakcją, jest zgodny z numerem zamieszczonym na białej liście. Na szczęście obowiązek ten nie dotyczy wszystkich transakcji. Należy sprawdzić to wtedy gdy po pierwsze dostawca jest czynnym podatnikiem VAT, a po drugie gdy wartość transakcji wynosi co najmniej 15 000 zł.

Jakie mogą być konsekwencje?

Od 01.01.2020 podatnicy którzy przeleją płatność powyżej 15000 zł na rachunek nie znajdujący się na białej liście mogą mieć problemy. Po pierwsze podatnik nie zaliczy całej faktury w koszty uzyskania przychodu (tylko 15000 zł w koszty). Po drugie będzie też ponosić ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe kontrahenta. Jeśli nasz kontrahent nie zapłaci podatku VAT, Urząd Skarbowy może zwrócić się do nas z nakazem uregulowania tej należności.

Sankcji można uniknąć, jeśli w ciągu 3 dni od wpłaty, przedsiębiorca poinformuje o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego sprzedawcy. Warto o tym pamiętać, aby nie narażać się na ryzyko solidarnej odpowiedzialności.

Masz ochotę dowiedzieć się więcej?

Na blogu znajdziesz więcej ciekawych informacji.