Gdy zakładasz firmę w formularzu CEIDG musisz wpisać numer PKD który będzie informował o tym czym zajmuje się Twoja firma. Jeśli Twoja firma ma szeroki zakres działania możesz wpisać kilka numerów PKD.

Jakie numery PKD mogą być związane z Twoją działalnością?
Oto lista która może Ci się przydać:

– 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
– 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
– 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
– 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
– 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje co obejmuje dana podklasa:


62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:
– rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
– pisanie programów na zlecenie użytkownika
– projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
– publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,
– tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,
– planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią,sklasyfikowanego w 62.02.Z

62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podklasa ta obejmuje:
– planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.

Podklasa ta nie obejmuje:
– instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 33.20.Z,
– sprzedaży komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sklasyfikowanej w 46.51.Z, 47.41.Z,
– instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z,
– oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 62.09.Z.

62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podklasa ta obejmuje:
– zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.

62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:
– usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,
– instalowanie komputerów osobistych,
– instalowanie oprogramowania.

Podklasa ta nie obejmuje:
– instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
– konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02.Z,
– zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03.Z,
– przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.Z.

95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację:
– komputerów stacjonarnych,
– komputerów przenośnych (laptopów),
– napędów dysków magnetycznych, dysków przenośnych i pozostałych układów pamięci,
– napędów dysków optycznych (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD- RW),
– drukarek,
– monitorów,
– klawiatury,
– akcesoriów typu mysz, joystick i manipulator kulkowy (trackball),
– wewnętrznych i zewnętrznych modemów komputerowych,
– wyspecjalizowanych terminali komputerowych,- serwerów komputerowych,
– skanerów, włączając skanery kodów kreskowych,
– czytników kart magnetycznych (smart card),
– kasków (hełmów) do kreowania rzeczywistości wirtualnej,
– rzutników komputerowych,
– terminali komputerowych typu: bankomat (ATM); terminale kasowe (POS), które nie są obsługiwane mechanicznie,
– podręcznych komputerów typu „hand-help” (PDA).

Podklasa ta nie obejmuje:
– naprawy i konserwacji modemów (sprzętu transmisyjnego), sklasyfikowanych w 9512Z.